Homilia Księdza profesora Edwarda Staniek

„Dla Abrahama najwyższym autorytetem był Bóg i dlatego robił to, co On polecił. Na tym polega akt wiary w Boga. Jest w nim uznanie Boga za najwyższy autorytet i liczenie się tylko z Nim„- mówił kapłan we wspomnianej homilii. Jak następnie dodał, Bóg Ojciec wskazał na kartach Ewangelii swego Syna jako autorytet, tym samym pokazując apostołom, że autorytet Chrystusa przewyższa ten posiadany przez starotestamentowych mędrców, proroków i prawodawców.

„Mój Bóg jest odpowiedzialnością i stwarza mnie na Swój obraz i na swoje podobieństwo. Jest autorytetem. I ja mam być w stu procentach autorytetem odpowiedzialnym za swoje słowo, myśli i czyny”- podkreślał ks. prof. Edward Staniek, krytykując jednocześnie automatyczne przypisywanie autorytetu dostojnikom kościelnym, takim jak biskupi, kardynałowie, przełożeni zakonów, proboszczowie, a także sam papież.

„Autorytetu się nie otrzymuje, do autorytetu się dorasta. W Kościele jedynym autorytetem jest Jezus. Nie papież, nie hierarchia, nie przełożeni. Jezus. I w oparciu o Jego autorytet Kościół żyje. Ktokolwiek w Kościele jest na świeczniku i w swoim życiu naśladuje Jezusa, ten promieniuje Jego autorytetem. Wysoki świecznik daje władzę, ale nie daje autorytetu”-podkreślił rekolekcjonista, dodając, że osoby „na świeczniku” niekiedy nie tylko nie mają autorytetu, ale również gorsząc innych. Następnie duchowny skrytykował papieża Franciszka, sugerując, że Ojciec Święty „na wysokim świeczniku, będąc pod presją układów, wyraźnie odchodzi od Jezusa w dwu punktach: błędnie interpretuje Jego miłosierdzie”- stwierdził ksiądz Staniek. Następnie wyliczał, z którymi działaniami Franciszka nie może się zgodzić. Mówił m.in. o otwarciu na wyznawców islamu, wzywanie parafii i diecezji, w imię miłosierdzia, do otwarcia im drzwi.

„Jako religia są oni (muzułmanie- przyp. red.)wrogo nastawieni do Ewangelii i Kościoła. W wojnach religijnych zamordowali miliony. A my, Polacy, wspominając zwycięstwo nad ich wojskami pod Wiedniem, lepiej niż inni rozumiemy, że o dialogu z nimi nie ma mowy. Miłosierdzie możemy okazać tym wyznawcom islamu, którzy umierają z głodu lub pragnienia”-podkreślił rekolekcjonista. Dalej dodał również, że drzwi diecezji i parafii winny być otwarte tylko dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Ksiądz profesor Staniek, wieloletni rektor krakowskiego seminarium duchownego, skrytykował Ojca Świętego również za „otwieranie drzwi do Eucharystii, pokarmu świętego dla ludzi, którzy wybierają grzech, jako swój świat”. Mowa zapewne o kontrowersyjnym zapisie w Amoris Laetitia.

„Oni mogą mieć dostęp do Eucharystii o ile się nawrócą i odpokutują swój grzech. Kto wie czym jest świętość Komunii Świętej ten woli przed świętym Chlebem zgiąć kolana i bić się w piersi: „bądź miłościw mnie grzesznemu”, niż wyciągać rękę lub język, aby spożyć święty Chleb”- mówił duchowny w homilii, zwracając uwagę, że grzesznik, który nie nawróci się i nie odpokutuje grzechu, popełnia świętokradztwo.

„Dopuszczenie w Kościele ludzi nieświętych do świętości to profanacja sakramentów”- tłumaczył duchowny, zastanawiając się, czym właściwie kieruje się papież Franciszek i jaki jest cel jego niektórych wypowiedzi. Wypowiedzi te często wykorzystywane są „w mediach nastawionych na niszczenie Jezusa i Jego Kościoła”.

Modlę się o mądrość dla papieża, o jego serce otwarte na działanie Ducha Świętego, a jeśli tego nie uczyni modlę się o szybkie jego odejście do Domu Ojca. O szczęśliwą śmierć dla niego mogę zawsze prosić Boga, bo szczęśliwa śmierć to wielka łaska„- mówił duchowny, który jest wybitnym teologiem, patrologiem i ogromnym teologicznym autorytetem.

„Jeśli papież nie słucha Jezusa z Góry Tabor to nie uczestniczy w Jego autorytecie. Kościół Chrystusowy nie jest zbudowany na władzy. Jest zbudowany na autorytecie. Kto wyżej ceni władzę niż autorytet, ten jest obcym ciałem w Kościele Jezusa”- podkreślił ks. prof. Staniek, na zakończenie apelując do wiernych, aby słuchali Jezusa, jak polecił nam Bóg podczas przemienienia Pańskiego na Górze Tabor.

Do homilii duchownego, a konkretnie do słów dotyczących papieża Franciszka, odniósł się metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, informując, że na ten temat odbył z księdzem osobistą rozmowę. Publikujemy oświadczenie hierarchy przesłane m.in. do naszej redakcji [ http://www.fronda.pl/a/ksstaniek-modli-sie-o-szczesliwa-smierc-dla-papieza-franciszka-abp-jedraszewski-odpowiada,107818.html]  :


Z ogromnym bólem i żalem przyjąłem wiadomość o słowach, jakie pod adresem Ojca Świętego Franciszka wypowiedział niedawno ks. prof. Edward Staniek podczas homilii w kościele sióstr felicjanek w Krakowie. Tę sprawę poruszyłem podczas osobistej z nim rozmowy.

Zapewniam, że w intencjach Ojca Świętego Franciszka modli się codziennie i żarliwie cały Kościół Krakowski, upraszając u Pana Boga tak konieczne dla Niego łaski w pełnieniu Urzędu Piotra w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele.

 

 

Reklamy

24 myśli na temat “Homilia Księdza profesora Edwarda Staniek

 1. Czytam i rozważam. Nie tylko mną, katoliczką, targają wątpliwości i pytania;

  Czy dobry pasterz ma prawo litować się nad wygłodniałym stadem wilków i wpuszczać je do owczarni ???

  Czy pasterz, w imię wiary, ma prawo wystawiać Boga na próbę, wzywając do przyjęcia ludzi, których wiara dopuszcza zabijanie innowierców ???

  Na co zdał się wysiłek i śmierć wielu [nie tylko] Polaków w bitwie pod Wiedniem, gdy Jan III Sobieski ratował m.in. papiestwo ???

  A czego uczy przypowieść „O Pannach mądrych [roztropnych] i głupich” ? albo „o wilkach w owczej skórze” ???

  Kiedy wjeżdżamy samochodem na skrzyżowanie na czerwonym świetle z wiarą, że nic się nam nie stanie, to może raz lub dwa uda się uniknąć wypadku. Lecz śmierć lub kalectwo nie tylko kierowcy, ale także innych użytkowników drogi, jest kwestią czasu i podejmowanych kolejnych nieracjonalnych prób.

  Moim zdaniem [ale chyba nie tylko moim, tak mi się przynajmniej wydaje] , obecny Papież popełnia olbrzymi błąd, którego efekty są rozłożone w czasie i są nie do uniknięcia.
  Za te błędy będą płacić zwykli ludzie na lotniskach, ulicach i w kościołach. Te błędy, między innymi, mogą grozić schizmą, wewnętrznym rozdarciem.

  Nie jestem teologiem [jest nim Papież, ks. Staniek, abp Marek Jędraszewski], lecz tak sobie rozważam, zastanawiam się;
  – czy ta wypowiedź ks. Stańka nie wynika z troski o dobro dla Papieża i dla wiernych ?
  Co mówi Jezus;
  „Rzekł znowu do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. UWAŻAJCIE NA SIEBIE! ”

  Czy nie będzie zgorszeniem, POWODEM GRZECHU wielu, gdy przyjdzie im płacić zarówno życiem cielesnym jak i duchowym, za brak roztropności i rozwagi pasterza???
  Zaś w przypadku przyjmowania Komunii Św. świętokradzko, bez spełnienia określonych warunków – jakie będą tego owoce?
  To wielka odpowiedzialność przed Bogiem i przed wiernymi, owieczkami Chrystusa, stadem, któremu dane Mu przewodzić .
  Taaak> cokolwiek byśmy o tym nie powiedzieli – to WIELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

  Chciałabym tylko dodać do wypowiedzi abp Marka Jędraszewskiego, że nie tylko cały Kościół Krakowski, lecz wszyscy katolicy modlą się w intencji Papieża, kardynałów, biskupów i księży oraz całe duchowieństwo.
  Dary Ducha Świętego potrzebne nam wszystkim, między innymi po to aby nie było błędów, wątpliwości, niedomówień, pytań i wewnętrznego rozdarcia. Polecam;

  Szatan próbuje zniszczyć Kościół od środka
  http://www.fronda.pl/a/ks-robert-skrzypczak-szatan-probuje-zniszczyc-kosciol-od-srodka,78021.html

  Niech sobie szatan próbuje zniszczyć Kościół od środka; my mamy obietnicę daną nam przez Pana;
  ” Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą

  Polubienie

 2. W historii Kościoła zawsze były podzielone zdania w pewnych kwestiach w wierze. Przykład Pawła do Piotra. Czy w dalszych dziejach. Odważny czyn św. Mikołaja, biskupa, gdy spoliczkował Ariusza głoszącego herezje na jednym z soborów. Dziś wydaje się to pewne nowium jak ksiądz krytykuje papieża. Zdziwienie polega na tym wtedy gdy wierni są ubodzy z wiedzy teologicznej i biblijnej. Wtedy następuje konfrontacja miedzy tymi, którzy znają naukę a tymi którzy nie znają. Papież Franciszek wywodzi się z innej kultury i obce mu jest to co się działo w Europie z powodu islamu i ich religii. Kontynent amerykański w ogóle nie zetknął się z tym problemem. Nie należy wpadać w histerię z powodu słów ks. Stanka, lecz zastanowić się nad jego argumentacją. Za papieża Franciszka trzeba się modlić dużo, aby Duch Święty zniwelował szkody, które papież może narobić ze swoimi pomocnikami z kardynałami Kasperem i Marxem na czele. Jeżeli ktoś zacznie promować wersję chrześcijaństwa nie w 100% w takiej wersji jak nauczał nasz Pan to sam wyłącza się z Kościoła. Więc należy zwracać uwagę i nie szkodzić nauce Kościoła. Dopuszczanie rozwiedzionych do Eucharystii jest świętokradztwem ! Jest łamaniem podstawowego przykazania. Zawsze będzie można sobie wytłumaczyć, że wstrzemięźliwość jest niemożliwa. A potem poszukać jakiegoś Pieronka, czy Bonieckiego, Sowy Lemańskiego, który da rozgrzeszenie. I już „święty” spokój, już nie będzie wyrzutów sumienia związanych z porzuceniem małżonka i dzieci. Co do modlenia się o śmierć papieża to można uznać za niezbyt fortunne. Lecz z drugiej strony z punktu widzenia wiary księdza śmierć w wierze katolickiej to zaszczyt spotkania z Bogiem. Tak jak to ujmuje apostoł Paweł, że wolałby wyjść z ciała i spotkać się z Panem…. Słowa księdza były skierowane o troskę całego Kościoła. Ale jest pewien niedosyt w tej wypowiedzi. Myślę ,że 99% duchowieństwa ją rozumie z innej perspektywy lecz publicznie się nie wypowie.Niech papież żyje 200 lat tylko aby nie szkodził Kościołowi.

  Polubienie

  1. a może Mirku Papież wie co działo się w Europie z powodu Isłamu ? tego nie wiemy, możemy wyłącznie zakładać. A może jego punkt widzenia nie zależy od braku wiedzy, którym go obarczasz, a od tego, że sam wywodzi się z rodziny emigranckiej i w tym przypadku lepiej rozumie … nie pomyślałeś od tej strony?

   Polubienie

   1. Papież wie z historii. Lecz poddaje się wpływom laickiej polityki.A tego robić nie może. Tym bardzie,j że zachodnia Europa chrześcijańsko upada.Tak nie ma miejsca dla krzyża co przykładem jest pomnik papieża we Francji,która była nazywana matką Kościoła. Często z powodu nie obrażania uczuć religijnych muzułmanów. We Włoszech zaś w nie których regionach nie ma Bożego Narodzenia tylko święto zimy. Ja się pytam,a Europa jakie ma korzenie? z jakich korzeni wyrosła ? kto bronił Europy przed islamem ? dlaczego papież nie grzmi jak nasz papież gdy przyjechał do Polski z pierwsza wizytą.

    Polubienie

    1. Mirku – obrona Europy przed islamem to była o brona przed islamskim NAJEŹDŹCĄ,
     broniliśmy się nie tylko przed wyznawcami islamu, również przed rycerstwem z krzyżem na białych płaszczach i przed żołnierzami, którzy na pasach mieli wypisane Gott mit uns …
     nie uważasz, że uchodźca, któremu trzeba pomóc to nie to samo, co najeźdźca, z którym trzeba walczyć? nie uważasz, że takie zestawienia to nadużycie ?
     Nie będę przekonywała oczywiscie, jeśli ktoś nie czuje że trzeba pomóc, jeśli nie widzi w kimś bliźniego to nie zobaczy z powodu czyjegoś gadania 🙂 co myślałam już powiedziałam … reszta z mojej strony niech będzie milczeniem

     pozdrawiam 🙂

     Polubienie

     1. Malina. Należy pomóc zwłaszcza chrześcijanom, lecz nie tak, jak to chce bądź robią laickie rządy Unii Europejskiej. Muzułmanom powinni pomóc muzułmanie. Nie porównuj krzyżaków z islamem. Krzyżacy to samozwańczy oddział powstały na fali krucjat i nie był zagrożeniem dla świata chrześcijańskiego. Jak to niemiecka mentalność, zaczęli podbijać ziemie. Zakon był zapraszany przez naszych władców na ziemie piastowskie. Lecz z czasem pomieszało się im w głowach sposób służenia. Co do uchodźców, to powtarzam jeszcze raz. Zrobili to Szwedzi, Włosi Niemcy Francuzi , Wielka Brytania. Dziś tego żałują. Dziś w tych krajach policja i obywatel swojego kraju boi się ich spotkać o zmierzchu żyjących w dzielnicach. Caritas wydaje ogromne pieniądze na ich pomoc. Kraje zaś militarne powinny zrobić z tym porządek w Syrii. Tak jak kiedyś na Bałkanach czy w Iraku. Dlaczego bogate kraje militarnie są opieszali w ludobójstwie?. Dlaczego Arabia Saudyjska, Kuwejt i inne podobne bogate kraje ich nie przyjmują?. Trzeba też patrzeć z innej strony, czy ktoś ma w tym jakiś cel z napływem obcych do Europy? W Polsce jest jeszcze mentalność i tradycja katolicka, nie taka laicka jak we Francji czy w Niemczech, że nie wspomnę Szwedów. I co? jak będzie taki rząd jak PO i Nowoczesna, to każą mi usunąć krzyż, bo to będzie godzić w uczucia religijne muzułmanina? A z jakiej racji ja mam się im poddać? Tak jak to robią zachodni przywódcy polityczni. Nie ma takiej opcji. Na zachodzie dziś większość, to politycy ateiści, dla nich to nie ma znaczenia. Dla katolickiej Polski ma.
      .

      Polubienie

      1. mówisz muzułmanom powinni pomóc muzułmanie … hmmm – a jak to było z Samarytaninem ? powinien przecież pomóc kapłan, albo lewita … ale nie pomogli, pomógł Samarytanin, ktoś na tamte czasy jak dzisiaj lewak dla prawicowca, pomógł nie oglądając się na tych co powinni …

       Polubienie

       1. Malino – Samarytanko – pomóż – komu chcesz i ile chcesz, albo ile możesz. Nikt Ci tego nie wzbrania. Mirek wspomniał, jak duże pieniądze Caritas wysyła do Syrii. To jest kropla w morzu potrzeb. Jednak póki decydenci i „panowie tego świata” nie zakończą wojny, póty nasza pomoc jest bezowocna. Nie da się zaradzić temu problemowi, jeśli nie będzie końca wojny. Co z tego, że przyjmiesz jedną rodzinę i co? będziesz usatysfakcjonowana?, zadowolona z siebie, kiedy 13,1 mln nadal będzie cierpieć?. A może pomóc większej ilości, tam na miejscu??? Przede wszystkim należy za wszelką cenę dążyć do zażegnania wojny, a nie czynić z Europy Syrii, albo innego kraju. Czy Papież o tym nie wie???
        Przecież doskonale wiemy, że „nie ma to jak w domu”. Najlepiej czujemy się w swoim domu, a nie żyjąc na cudzej łasce, bądź niełasce.
        Czy naprawdę nie dostrzegasz, jak błędną była decyzja przyjmowania uchodźców, jak leci?
        Jak wielki to był błąd?

        Polubienie

 3. – Za kogo umarł Chrystus na Krzyżu ? za owce, czy za owce i wilki ?
  – po co umarł Chrystus – żeby zbawić owce, czy owce i wilki ?
  – komu dał prawo pieczętowania ludzi na zbiorowość owce i zbiorowość wilków ?
  j
  jesteś pewna, że my w masie to zbiór owiec a ci uchodźcy to w całości zbiór wilków ?
  tak na 100% jesteś pewna Basiu ?

  ja jestem drugi sort więc, pewnie z zasady i w masie głupia panna, ale według mnie oliwa panien to niekoniecznie przezorność, a może w oczekiwaniu na TEGO Oblubieńca oliwa to waśnie miłosierdzie ? może głupie panny to te którym zabraknie miłosierdzia a nie te którym zabraknie przezorności … czy miłosierdzie to ważne kiedy bezpieczne a kiedy nie to jesteśmy zwolnieni ? przezorny zawsze ubezpieczony, ale nauka Chrystusa jakaś inna jest trochę … jeśli nie to po kiego pierwsi chrześcijanie ginęli na arenach ? powinni się chronić … nooo wyznanie wiary kosztowało, a dzisiaj ? ma nic nie kosztować? idźcie i nauczajcie powiedział Chrystus, a jak dzisiaj nauczać ? przecież nie słowem a czynem … to jak my nauczamy zamykając drzwi przed bliźnim, wypinając się na to że coś mu grozi bo mógłby nam zagrozić ? no jeśli taka jest nasza ewangelizacja to …. sami siebie powinniśmy zewangelizować. A co oni nam niby mogą zrobić? najgorsze zło wychodzi z serca , tego zła się bójmy, a nie tego, że ktoś nam lepszą wiarę pokaże i nas na swoją przekabaci. No chyba, że boimy się, że jedna rodzina wymorduje całą parafię albo rozmnoży się tak, że nas czapkami przykryje ? No przecież uchodźcy to ci , co przed wojną uciekają, przed bombami, śmiercią i głodem. A my ? też uciekaliśmy kiedyś przed tym samym i o ironio oni nam schronienia udzielili, nie patrząc, że mamy inną wiarę … to co ? oni bardziej odważni? a może bardziej zbliżeni do nauk Chrystusa ? to jak to jest ?

  Polubienie

   1. Nie znam się na tym – co system przepuszcza, a co nie;ważne że Twój głos opublikował się;
    na Twoje pytanie; „jesteś pewna, że my w masie to zbiór owiec a ci uchodźcy to w całości zbiór wilków ?
    tak na 100% jesteś pewna Basiu
    ?”
    nigdzie nie napisałam, że „my w masie to zbiór owiec a ci uchodźcy to w całości zbiór wilków ?”
    Pomna na przysłowie; „strzeżonego- Pan Bóg strzeże” staram się nie stwarzać okazji, bo podobno;
    „okazja czyni z człowieka złodzieja”.
    Pomagać potrzebującym- TAK – potrzebującym; jak pomagać? usunąć źródło, przyczynę; dać wędkę a nie rybkę.
    Dokładnie 7 lat temu, 15 marca rozpoczął się konflikt zbrojny w Syrii. Sytuacja mieszkańców dramatycznie się pogarsza, 69% ludności żyje w skrajnej biedzie, a średnie ceny żywności są już 8-krotnie wyższe w porównaniu z czasami przed kryzysem. W czasie oblężeń Homs, Aleppo, wschodniej Ghouty oraz wielu innych miast i rejonów kraju niszczona jest infrastruktura wodna i drogowa, szpitale oraz szkoły. Według danych ONZ, pomocy humanitarnej potrzebuje 13,1 mln Syryjczyków, wiele rodzin jest całkowicie zdanych na pomoc z zewnątrz.
    Przyjmij do siebie 13,1 mln ludzi nie tylko odmiennej religii, kultury i języka. Polska liczy 37,95 miliona (2016), wedle jakiego kryterium będziesz dokonywać selekcji – kogo przyjąć, a kogo nie? Na chybił trafił? na kogo wypadnie, na tego bęc? Najsprawiedliwiej wszystkich czyli 13,1 mln/ 37,95 mln.
    To co proponuje się tym nieszczęśnikom, życie w obozach dla uchodźców, to jest parodia miłosierdzia.

    Polubienie

   2. a dlaczego niby tyle ? nikt nas o to nie prosi … proszą panstwa o solidarność w przyjmowaniu, my odpowiadamy jako państwo – ANI JEDNEGO … !
    Rodzina na parafię, to tyle rodzin ile parafii w Polsce, to nie 13 milionów, to możliwość życia przynajmniej tych ludzi. Nikt nie oczekuje od nas przyjęcia wszystkich.Piszesz – obozy to parodia miłosierdzia … obozy to koszmar ale ci ludzie ISTNIEJĄ, uciekają przed śmiercią – uważasz, że należy ich zawrócić i wepchnąć z powrotem w koszmar wojny? tłocza się w jednym miejscu, bo gdzieś muszą, bo NIESTETY miłosiernych rąk brakuje a serca przezornie pozamykane … tłocza się tam Basiu w nieludzkich warunkach, bo nie ma dla nich miejsca wśród sytych i bezpiecznych, zadowolonych z siebie … Każdy zabrany to jedno zwolnione miejsce i trochę luźniej

    Pustynia z ziaren piasku się składa, pomóżmy chociaż trochę, TYCI, kto ratuje jedno życie ratuje świat , życie pojedynczych ludzi jest ogromną wartością, dlaczego rezygnować z pomocy pojedynczym, bo ogólnie jest ich bardzo dużo aż 13 milionów.
    A przykład ? jak my mówimy NIE to inni patrzą i też powiedzą. Świecimy przykładem na cały świat. Ktoś jednak kiedyś za to w wieczności się rozliczyć będzie musiał. .. czy nie ?

    Polubienie

    1. Malino – widzę brak jest solidarności w przeciwstawieniu się złu; wojnie. Możni tego świata spełniają swoje zachcianki; robią na tym interesy, a to przede wszystkim do nich należy skierować swoje apele, a nie do prostych, często biednych ludzi. Papież, jako głowa Kościoła oraz głowa Państwa Watykańskiego obraca się w świecie dostojników państwowych, a to oni są władni położyć kres każdej wojnie. To winni tej sytuacji powinni być zobligowani do zaniechania działań, które dają zagładę ludności. Dlaczego nie słuchają Go islamiści, albo inni możnowładcy? Najłatwiej i najprościej uderzyć w sumienie „prostaczków”, machać im przed oczyma miłosierdziem, bo oni podzielą się swoją biedą. Malino- nie wiem, czy jesteś świadoma, ile parafii zostaje zamykanych, bo nie ma ich kto utrzymywać [spotkało to moją sąsiednią parafię]. Taaak> w Watykanie mają się dobrze i to z tego miejsca [z tego punktu widzenia] oceniana jest zasobność innych parafii.
     Doskonale zdajesz sobie sprawę, że ludzie [w większości dobrze sytuowani i bogaci] odchodzą od kościoła. Papież na barki „wdowiego grosza” chce jeszcze zwalić jeszcze miłosierdzie nad uchodźcami???
     Malino – gdybym była na miejscu uchodźców, to wolałabym aby mi tam na miejscu „w domu” udzielono pomocy, a nie skazywano mnie na tułaczkę po krajach całkiem obcych religijnie, kulturowo, językowo; aby nie skazywano mnie na pogardę, popychadło i …pohańbienie.
     To co Ty proponujesz, moim zdaniem, jest tłumieniem sumienia. Jednak my tego problemu nie rozwiążemy, ani Papież jeśli będzie obarczał nim „prostaczków”.

     Polubienie

     1. Basiu gdyby Twojemu dziecku bomby spadały na głowę, gdybyś dzieńi noc drżała, że je stracisz, to byś wolała, żeby mu tu ktoś bezpieczny dach nad głową dał, nawet byle jaki, czy tam, pośród bomb ciepły koc i jedzenie … bo wiesz, mogłoby się okazać że ten koc i to jedzenie to zbędne i nie ma już dla kogo …
      oni o życie się boją, wybierają żyć nawet za cenę bycia popychadłem … nie każdy jest bohaterem. Ci co uciekają pewnie nie są, ale wiesz – kto jest bohaterem to okazuje się w praniu, nie w gdybaniu.

      Polubienie

     2. no nie wiem Basiu – czy bogata jest parafia która ma odpowiednio ładny kościół odpowiednie struktury i odpowiednio dużo pieniędzy do działalności i tworzenia wspólnoty, czy ta co ma ludzi, którzy czując się wspólnotą pomagają sobie a razem innym , do tego dużych pieniędzy nie trzeba, czasem wystarczy po prostu tolerancja i nie przeszkadzanie innym w pomaganiu … popatrz na parafie na dawnych terenach polskich, tych na wschodzie. Oni niczego nie mają, czasem kaplice w jakimś domu, na księdza czekają tygodniami i jakoś nie zamykają parafii a serca otwierają… oni są tacy, jacy byli nasi rodzice w czasie wojny i po wojnie

      Polubienie

      1. Malina to co piszesz jest cząstką prawdy. Sprawdzałem pewne fakty historyczne. Nimi się posłużę .Na przestrzeni kilku miesięcy, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w 1942 roku granicę wspomnianego państwa przekroczyło blisko 120 tysięcy Polaków. I rzeczywiście, zostali oni przyjęci przez tamtejszą ludność. Ale… i tu właśnie w czym rzecz- Wyraźną większość wspomnianej ludzkiej fali, stanowili żołnierze Armii Polskiej z ZSRR, a decydentami w kwestii ewakuacji były nie tyle władze teherańskie, ustanowione przez koalicję radziecko-angielską po dokonanej zaledwie rok wcześniej wspólnej inwazji na ten kraj, co właśnie Stalin, Churchill oraz, coraz wyraźniej naciskany tragiczną sytuacją zaopatrzeniową, generał Anders. Podobnie jak wiele innych w minionym stuleciu, była to decyzja, jeśli nie podjęta przez wielkie mocarstwa, to wymuszona ich grą, w której każdy miał coś do zyskania. Stalin pozbywał się ze swego terytorium politycznie niezależnej wobec siebie, podległej Polskiemu Rządowi w Londynie, armii; strona aliancka zaś, na Bliskim Wschodzie dość słaba, została zasilona blisko 80 tysiącami żołnierzy, co w 1942 roku stanowiło jeszcze pewien argument.. Kolejnymi krajami, przez które w przeciągu dwóch niespełna lat przeszli wyprowadzeni przez Andersa z ZSRR Polacy, były m.in. Irak, Syria (sic!) oraz Palestyna, przy czym nie bez znaczenia jest fakt, że terytoria ich podlegały kontroli brytyjskiej. Biorąc je pod uwagę nie sposób nie zauważyć różnic między sytuacją ówczesną a dzisiejszą. Następna rzecz to kto ponosił koszty. Koszty utrzymania uchodźców, podobnie jak wszelkie inne ponoszone przez Rząd Polski w Londynie, były pokrywane z kredytów zaciągniętych od rządu angielskiego, które na mocy umowy z 1946 roku zostały w zdecydowanej większości umorzone. Nikt nie jest obojętny przyjmowania uchodźców.Lecz z perspektywy czasu widać dziś błędy. Obywatel Szwecji , Niemiec i Anglii o zmierzchu nawet policja boja się tych niby „uchodźców” we własnym kraju. Uważasz to za normalne.Generalnie władze Iraku czy Iranu nie przyjmowali polaków jako uchodźców.Była to polityka przywódców państw sprzymierzonych do prowadzenia wojny z Niemcami.

       Polubienie

  1. Do- violkahistorie Aby się nie rozpisywać to trzeba by dojść do pewnych ustaleń. Więc uchodźcy z powodu wojny to jedna sprawa. Przybysze z powodów ekonomicznych to druga sprawa. Jedni i drudzy się pomieszali. Jedni i drudzy są z innej kultury i religii. Teraz zadam pytanie violkahistorie dla uporządkowanie pewnych ustaleń. Piszesz, że my uciekaliśmy „my” rozumiem masz na myśli Europejczycy czy Polacy. Czy my europejczycy w czasie wojny uciekaliśmy do arabskich muzułmańskich krajów ? Jeśli stwierdzisz ,że nie to dlaczego? Czy chrześcijanin dostanie schronienie w islamskim kraju? Czekam na krótką odpowiedz.

   Polubienie

   1. Mirku – a Irak dla naszych w czasie wojny to co było ? zamknęli granice i nie przepuścili naszych ? przecież wracali nasi przez Irak, a ilu naszych tam zostało. Teraz Polski nie stać na korytarz humanitarny dla innych …
    —–
    Mirku – dla uporządkowania ja napisałam wyraźnie o uchodźcach, czyli tych co uciekają przed wojną albo prześladowaniem , nie pisałam o emigrantach,
    odpowiadasz tak, jakby liczył się Stary Testament, a nie Nowy ? oko za oko , przysługa za przysługę, mamy pomóc jeśli oni by pomogli ? Czy jak będzie wojna pozwolą mam schronić się u siebie ? tego nie wiem , ale i Ty nie wiesz i oby Bóg oszczędził nam takiej wiedzy. Człowiek który zakosztował wojny albo głodu jest na wojnę i głód wrażliwy, oni tego zakosztowali więc kto wie, czy Tobie albo mnie nie udzieliliby schronienia … nikt tego nie wie. Polacy po wojnie byli inni niż teraz, bo pamiętali
    ———
    🙂 violkahistorie to ja

    Polubienie

 4. „obecny Papież popełnia olbrzymi błąd, którego efekty są rozłożone w czasie i są nie do uniknięcia.”

  Witaj Basiu.
  Pełna zgoda.Niewiele mam do dodania,bo napisałaś praktycznie wszystko co miałbym do do powiedzenia.Także Mirek (serdecznie pozdrawiam) tradycyjnie w swoim stylu,czyli merytorycznie.
  Pozdrawiam serdecznie.

  Polubienie

  1. Józefie- Pan dał nam potężną broń – modlitwę; zarówno za Papieża, duchowieństwo, za nas, ale także i za tych nieszczęśników dotkniętych wojną.
   pozdrawiam 🙂

   Polubienie

 5. Tak, Basiu, czytamy i rozważamy. . . Zadziwia jedno, że często, ci, którzy na co dzień zieją nienawiścią do najbliższych współbraci, zarzucając niestworzone rzeczy i ciskakjąc w nich kamieniami, źle im życząc,
  jeśli idzie o sprawy sporne, związane z islamizacją Europy, raptem powołują się na słowa Chrystusa, by czynić dobro za wszelką cenę .Tej sprzeczności nie daje się wytłumaczyć w żaden sposób. Jest wielu guru pouczających fałszywie. Trzeba rzetelnie oddzielać ziarno od plew, a nie mydlić oczu, bo to grozi zapaścią. Nie może jedno drugiemu przeczyć. Albo jest się dobrym albo nie, a gdy nie, to nie należy sprawiać pozorów, że jest się dobrym, tylko popracować nad tym , by rzeczywiście stać się dobrym, a nie najpierw jednych wyzywać od najgorszych ,
  a potem innym okazywać współczucie i powoływać się na słowa Pisma Św.
  „Zło dobrem zwyciężaj”! Jakże to dalekie do realizacji… co dla niektórych…
  Kocham papieża Franciszka. Podoba mi się to , jak mówi i czyni. Wielu taka postawa nie odpowiada. Bo zbyt skromna i zbyt nie pasująca do konsumpcyjnego modelu życia i postawy, której oczekuje od nas Jezus? Na pewno nie odesłałabym głodnego bez pokarmu. Napoiłabym go i nakarmiła. Uciekającym od wojnnych utrapień trzeba pomagać, nie oglądając się na innych. Co innego bronić się przed nachalnością cwaniaków, a co innego pomagać tym, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują . Gdybyśmy dosłownie, bezbłędnie i bez niepotrzebnych, często absurdalnych dowodzeń zniekształcających przesłanie ewngelicznych prawd, przekładali co istotne na naszą codzienność, gdybyśmy traktowali innych jak siebie samych, mając na uwadze dobro, świat byłby o wiele lepszy
  i piękniejszy. Miłego dnia wszystkim życzę – Krystyna

  Polubienie

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s