Tolerancja zła…

Myślę >Aisab, że nie masz się czego obawiać. Zostaniesz zbawiona, a innym pozwól wybrać taką formę zniszczenia siebie jaka się im podoba. …. Dlatego trzeba się posunąć. Zrobić też miejsce innym. Nie ma w Europie, nawet w owych państwach gdzie LGBT ma się dobrze, prześladowania za wiarę katolicką. Nic ci nie zrobią…„{ania40}

https://tvn24.pl/swiat/skrajna-lewica-coraz-bardziej-agresywna-ra137606-3584853

Można śmiać się z idiotów celebrytów, powtarzających antyklerykalne lub antyprawicowe komunały, ale wiele z tych kłamstw trafia do młodych lub zwyczajnie nieoczytanych ludzi.

Bądź TOLERANCYJNA Aisab. Posuń się na ławce życia. Zrób miejsce złu. Tymczasem nawet, gdy zło nazwę dobrem, nie sprawi to, że wszystko się zmienia. Zło nadal nim pozostaje.

Nie zamierzam zbawiać świata. To nie moja rola. Zbawicielem świata był, jest i będzie tylko Jezus Chrystus. Czy wolno chrześcijanom chować głowę w piasek i stosować zasadę; że tolerancja -słowo klucz – jest wartością najwyższą???

Zło jest złem, nawet, gdy wszyscy i wszystko mówi nam, że jest dobre. Czy słowo tolerancja – nie nabrało zbytniego rozpędu i nie przeskoczyło właściwego sobie znaczenia? 

W dyskusjach, krążących po sieci, zdarzają się często opinie osób, które próbują innym narzucić pewien punkt widzenia, zmienić punkt widzenia chrześcijan, próbując ich ośmieszyć, utrwalić stereotyp, że chrześcijanie są konserwatywni, zacofani, ciemnogród, zaś Kościół katolicki traktują jako źródło największego zła i nieczystości.  

Próbuje się nam udowodnić, że jesteśmy nietolerancyjni. A metodą, którą się w tych dyskusjach posługują inne osoby, jest właśnie brak tolerancji wobec chrześcijaństwa. Jak, nie mając tolerancji, można wymagać od innych, aby właśnie oni mieli tolerancję względem takich zachowań. 

Absolutyzowanie tolerancji jest zjawiskiem groźnym. Po pierwsze dlatego, że tolerancja zostaje wtedy postawiona ponad miłością, prawdą i odpowiedzialnością. Po drugie dlatego, że promowane jest przewrotne, zupełnie cyniczne rozumienie tolerancji jako zakazu odróżniania dobra od zła. Za „tolerancyjnych” uznaje się jedynie tych ludzi, którzy wierzą – lub przynajmniej udają, że wierzą – iż nie ma różnicy między prawdą a kłamstwem, między miłością a egoizmem, między szlachetnością a podłością, między wiernością a zdradą.

Żyjemy w czasach, w których nawet język został poddany dyktaturze tak przewrotnie rozumianej tolerancji. Nie „wypada” już mówić np., że ktoś kłamie, lecz że mija się z prawdą. Podobnie nie „wypada” powiedzieć, że ktoś jest zaburzony, lecz że jest zdrowy inaczej. Analogicznie nie „wypada” powiedzieć, że ktoś nie jest zdolny kochać, lecz że kocha inaczej.

Bywają takie środowiska, w których za „tolerancyjne” uważa się te osoby, które… nie tolerują Kościoła katolickiego. Świat, w którym na szczycie wartości znajduje się tolerancja, staje się światem absurdalnym i paradoksalnie prowadzi do pojawienia się wielkiej nietolerancji. Jeśli bowiem ktoś twierdzi, że trzeba tolerować dosłownie wszystko, to musi tolerować także nietolerancję. Dojrzały chrześcijanin zdaje sobie sprawę, że nie może tolerować zła, grzechu, krzywdy, przewrotności, demoralizacji. W przeciwnym przypadku nie jest możliwe odpowiedzialne wychowanie młodego pokolenia ani mądre kierowanie życiem społecznym.

DRAMAT RODZIN;

15-latek zamordował 13-latkę. Była z nim w ciąży.

Nastolatek, który przyznał się do morderstwa, nie podlega odpowiedzialności karnej, skończył bowiem 15 lat dzień po pozbawieniu dziewczyny życia. Nastolatek może trafić do zakładu poprawczego. Zabójstwo Patrycji ze szczególnym okrucieństwem, poprzez – jak podała prokuratura – „kilkunastokrotne ugodzenie jej nożem w okolice klatki piersiowej, brzucha, nogi, rąk oraz podcięcie nożem szyi, co doprowadziło do jej śmierci”

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-14/15-latek-przyznal-ze-zabil-13-latke-nie-podlega-odpowiedzialnosci-karnej/

ZŁO RODZI ZŁO. SEKS MAŁOLATÓW > konsekwencje > CIĄŻA > MORDERSTWO.

Wydarzenie w porządnych rodzinach; nie patologicznych. ZŁO ZBIERA ŻNIWO. Dwa życia zmarnowane. Dwie rodziny pogrążone w żałobie. DRAMAT. BÓL.

Gdzie ODPOWIEDZIALNOŚĆ? Winna przemoc ? a z czego ona wynika? czy to tylko kwestia przemocy? czy problem nie sięga głębiej? Dziś zajęciem małolatów jest zabawa w seks. Takie czasy. Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małolatów inicjacji seksualnej??? Obciachem jest być prawiczkiem/cnotką. Czy takie zachowania promuje Kościół? a może to skutki demoralizacji młodzieży przez skrajnie nieodpowiedzialnych lewicowców; „hulaj dusza piekła nie ma„; „róbta co chceta”. My, strajkiem kobiet, wywalczymy prawo do aborcji [skrobanki] na życzenie. WOLNOŚĆ bez ODPOWIEDZIALNOŚCI!.

Zgorszenie
” Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.  Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie….

Nic się nie stało. Trzeba posunąć się na ławce życia i ustąpić miejsca złu. Najwyższa wartość – Tolerancja. Przecież nie jest moją rolą zbawiać świat. Pozwalam innym wybrać taką formę zniszczenia siebie, jaka się im podoba; bo… nie jestem odpowiedzialna za wychowanie młodego pokolenia oraz za mądre kierowanie życiem społecznym. Dziękuję Aniu za to pouczenie. Powołam się na nie na …Sądzie Ostatecznym.

Perełka kolokazji…

zobaczyła belkę we własnych oczach ?

 W kwietniu 2020 oskarżała i ubliżała tak:

To nie wirus spadł na nas za grzechy, jak to niektórzy twierdzą, ale ta władza, wybrana przez nieuczciwych, nieprzyzwoitych, niedouczonych, nawet nie pożytecznych, ale na pewno idiotów!

Dzisiaj płacze, że

” Wystarczy mieć inne poglądy, różnić się, a z drugiej strony otrzyma się tylko słowa pogardy i nienawiści. Wstyd. Internet obnaża nas bardziej, niż się komuś to wydaje. Warto się trzy razy zastanowić, zanim umieści się komentarz. Wszyscy popełniamy błędy, złościmy się, coś nas mniej lub bardziej irytuje. Bulwersuje. Ale to nie usprawiedliwia pogardy wobec człowieka, którego tak naprawdę nie znamy

https://przerwanabloga.blogspot.com/

——————————————————————————————————-

Od fascynacji satanizmem i popierania aborcji do miłości Jezusa i pomocy dzieciom. Piękne Świadectwo Marty. Posłuchajcie koniecznie!”

https://www.fronda.pl/a/od-fascynacji-satanizmem-i-popierania-aborcji-do-milosci-jezusa-i-pomocy-dzieciom-piekne-swiadectwo-marty-posluchajcie-koniecznie,155738.html

Nauczyciel bez klasy…

Głośnym echem odbiła się w Polsce sprawa nauczyciela z Tarnowskich Gór, który biorąc udział w agresywnych manifestacjach tzw. Strajku Kobiet, „zabłysnął” wulgarnym językiem. Manifestacje odbywały się m.in. przed biurem poselskim Barbary Dziuk, gdzie zbierający się tłum skandował wulgarne hasła. Przy głównym wejściu biura palono znicze, co groziło pożarem. Grupa mężczyzn, wraz z mężem parlamentarzystki, była zmuszona strzec biura przed zdemolowaniem. To właśnie poseł Barbara Dziuk interweniowała w katowickim Kuratorium Oświaty w sprawie pracującego w liceum polonisty i radnego, który aktywnie uczestniczył w zamieszkach. W rozmowie z portalem Fronda.pl wyjaśnia, dlaczego zdecydowała się złożyć skargę do Kuratorium i jakie znaczenie sprawa ta ma dla polskiego systemu edukacji.

Poseł Barbara Dziuk: W odczuciu społecznym praca nauczyciela jest postrzegana jako powołanie, nie jako zawód. Oczekujemy od nauczyciela nie tego, żeby układał cegły, ale powierzamy mu to, co najcenniejsze, dusze naszych dzieci, ich umysły. Oczekujemy, że nasze starania o dobre wychowanie zostaną poparte i podkreślone staraniami nauczyciela, który oprócz wiedzy, będzie nasze dziecko wychowywał w szacunku do ogólnie przyjętych zasad. Zaś wychowanie w tonie nienawiści popartej wulgaryzmami oznacza jedno: propagowanie nienawiści i upowszechnienie wulgarności.

Zły przykład rozleje się na wszelkie zachowania społeczne – od zachowania się w poradni, po sklep i urząd. Przyzwolenie społeczne na takie zachowanie spowoduje, że nasze życie stanie się koszmarem, życiem toczącym się wśród kultury wywodzącej się ze środowisk patologicznych.

W rozdziale II, art. 6 Karty Nauczyciela czytamy m.in., że nauczyciel zobowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, a także dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.…”

https://www.fronda.pl/a/tylko-u-nas-czy-mozna-byc-nauczycielem-pozbawionym-klasy-barbara-dziuk-o-poloniscie-ze-strajku-kobiet,155668.html

Ksiądz w sutannie, witający młodzież na lekcji pozdrowieniem; „szczęść Boże” sieje zgorszenie i obrazę uczuć ateistycznych; zaś nauczyciel -polonista biorący udział w agresywnych manifestacjach popisujący się wulgarnym językiem, byle zabłysnąć i byle przypodobać się innym, jest „w porzo”. Po raz kolejny zadaję sobie pytanie – w jakim świecie my żyjemy? Jakie wartości młodym przekazują niektórzy nauczyciele i jaki wzór im dają???,

„Jan Zamoyski skreślił słowa Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”

Ksiądz uczy fizyki…

„GW” szuka sensacji, bo ksiądz uczy fizyki. Przeszkadza sutanna i „Szczęść Boże”. Kompetencje się nie liczą? A duchowny je ma!

To dopiero problem! Redakcja z ulicy Czerskiej nie może przeżyć tego, że w jednej z gdyńskich szkół fizyki naucza… ksiądz. Trójmiejskiemu wydaniu „Gazety Wyborczej” przeszkadza to, że duchowny chodzi w sutannie, a uczniowie mają się do niego zwracać „proszę księdza” i „Szczęść Boże”.

Ksiądz uczy fizyki? „GW” oburzona razem z antyklerykałami.

Urząd miasta: Nauczyciel ma wszelkie kompetencje, by uczyć fizyki

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/534395-gw-szuka-sensacji-bo-ksiadz-uczy-w-szkole-fizyki

O gdyby ksiądz, zamiast koloratki, miał maseczkę ze znakiem błyskawicy, byłoby wszystko OKEY! Mógłby uczyć dzieci każdego przedmiotu. ! Co za czasy ???

Protokolantka w maseczce Strajku Kobiet. Sąd staje w jej obronie! Upolitycznienie i wulgarność symbolu żadnym problemem?!

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/534443-sad-broni-protokolantki-miala-maseczke-strajku-kobiet

P.S. Jest takie śląskie powiedzenie: „zrób się głupi, przyjdziesz fraj” czyli udawaj, że nic nie wiesz i nic nie umiesz, a będziesz miał święty spokój. Gdybym była [ale nie jestem] na miejscu biskupa, to owemu księdzu nałożyłabym tyle zadań, że raz na zawsze zapamiętałby, iż nie wolno dać się wykorzystywać. Póki „nie zrzucił” sutanny, czyli nie został przeniesiony do stanu świeckiego, póty obowiązuje go regulamin KK. Innego wyjścia nie ma. Jeśli komuś nie podoba się, że ksiądz w sutannie i w swoim gabinecie, z symbolami religijnymi, uczy fizyki, [bo rama ważniejsza od obrazu czyli kompetencji księdza] to…pretensje do dyrektora placówki. Bowiem to ksiądz robi łaskę, a nie rodzice/uczniowie księdzu. Dochodzę do smutnego wniosku – nie warto robić się dobrym. Na tym kończę dyskusję na ten temat.

Chrzest Pański …

„Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę Jego imienia” (Ps 29, 1–2)

Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa, w swoim przemówieniu do Korneliusza ukazał to zdarzenie jako początek apostolskiego życia Pana. „Wiecie, co się działo… po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą… przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10, 37–38). Słowa Piotra są echem słów Izajasza i Ewangelii.

Wszystkie teksty ukazują Jezusa jako napełnionego, „namaszczonego” Duchem Świętym. Jak Jego życie ziemskie rozpoczęło się za sprawą Ducha Świętego, tak samo i życie apostolskie rozpoczyna się przy szczególnym udziale tegoż Ducha. Duch Święty opanował Go całkowicie i prowadził w wypełnianiu Jego posłannictwa.

polecam artykuł; https://www.katolik.pl/chrzest-panski,35174,416,cz.html

PORA NA BALETY…

Zamknięci jesteśmy w domach niemalże od marca, a tu KARNAWAŁ. Czas na BANKIETY. Co tam pandemia. Motłoch niech siedzi w domu. Pod groźbą mandatów bawić się im nie wolno. Nawet Wigilia, ani Pasterka nie stanowiła wyjątku. Limit wiernych w kościele sprawia, że nie można uczestniczyć we mszy św. zaś większość staruszków tęskni za komunią św. bo coraz bliżej im do św. Piotra. Tylko „elytom” wszystko wolno; ich obostrzenia pandemii nie obowiązują.

Przetarg w Senacie. Marszałek Grodzki szykuje bankiety

Wykwintne dania przygotowywane przez doświadczonego szefa kuchni, kelnerzy mówiący po angielsku, do tego elegancka porcelanowa zastawa – takie wymagania stawia Kancelaria Senatu firmie cateringowej, która zajmie się organizacją spotkań, przyjęć i bankietów. A tych Senat, którego pracami kieruje marszałek Tomasz Grodzki (63 l.) z KO, planuje w ciągu półtora roku aż 20!

https://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/przetarg-w-senacie-senat-zamawia-jedzenie-na-przyjecia/9q8l78j

Tak się bawią celebryci. Piaseczny: ,,Je**ć biedę’’

Do sieci trafiło nagranie z imprezy, jaką w mieszkaniu Adama Darskiego „Nergala” zorganizowano z okazji 50. urodzin Andrzeja Piasecznego. „Je**ć biedę” – krzyczy aktor pod wpływem alkoholu. „Je**ć PiS i Konfederację” – dodaje. Internauci nie ukrywają swojego oburzenia.

Adam Darski opublikował w mediach społecznościowych film z imprezy urodzinowej Andrzeja Piasecznego, który wywołał ogromne oburzenie internautów. Bawiący się przy alkoholu celebryci obrażają nie tylko wybrane ugrupowania polityczne, ale przede wszystkim ludzi biednych.

Super Express@se_pl· Był tort i dużo wina, a po jakimś czasie impreza trochę wymknęła się spod kontroli. Piasek, wznosząc toast, krzyczał „je*ać biedę” i klął jak szewc.

„Nie dla psa kiełbasa, nie dla suwerena bale”. Dziś już psy mają swoje kiełbasy i swoje łakocie;, tylko suweren nadal w pogardzie; „co wolno wojewodzie, to nie tobie suwerenie-smrodzie”.

———————————————————————————————————–

DEMOKRACJA! RÓWNOŚĆ! WOLNOŚĆ SŁOWA!

„Wolność słowa” w przypadku Stanów Zjednoczonych powoli staje się reliktem przeszłości. Najpierw dowiedzieliśmy się o zablokowaniu Donalda Trumpa na Facebooku i Twitterze, teraz z kolei Google zablokował Parlera.

Parler usunięty został do momentu aż projektanci „wprowadzą moderację wpisów”. Chodzi, oczywiście, o rzekome „podżeganie do przemocy w USA”. A o co chodziło z „puczem w Sejmie w 2016 roku? Czy nie o rzekome blokowanie mediów?.

PUCZ…

Produkcja jest poświęcona wydarzeniom w Sejmie, które miały miejsce w grudniu 2016 roku. Opozycja zaczęła wówczas okupację Sali Plenarnej, a marszałek Sejmu Marek Kuchciński zmuszony był do przeniesienia obrad do Sali Kolumnowej. Z kolei przed siedzibą parlamentu demonstrowali zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji i opozycji. Utrudniali oni posłom PiS opuszczenie Sejmu.

Szczerze powiem – nie dałam rady obejrzeć tego filmu do końca. To nie na moje nerwy. Ogarnął mnie strach. Nie daj Boże znaleźć się tam w tym miejscu i w tym czasie to… horror. Nie mieści mi się w głowie, że w ludziach tyle nienawiści i tyle chamstwa. Jednym słowem to – DZICZ.

Zamieszki w USA. Kontrowersyjne wpisy posłów polskiej opozycji

„PiS się będzie żegnał z władzą podobnie. Oby skutek był podobny” – tak o zamieszkach w Waszyngtonie, w polskim kontekście, napisał na Twitterze polityk PO Sławomir Nitras.

Binden nazwał to po imieniu: motłoch. To nie przywódcy populistów są zagrożeniem naszego świata ale motłoch. Oni tylko go budzą do życia” [B.Sienkiewicz].

Czyżby przypomniało mu się jak nazwać zadymiarzy. Poprzednio mówił: protestujący albo aktywiści.

Zamieszki w USA. Politycy polskiej opozycji uderzają… w PiS

https://wiadomosci.wp.pl/zamieszki-w-usa-kontrowersyjne-wpisy-poslow-polskiej-opozycji-6594433505176384a

Co za skleroza. Już nie pamiętają swoich burd, zamieszeń i okupacji mównicy w Sejmie? a co wyczyniali pod Sejmem? NIE PAMIĘTA WÓŁ, JAK CIELĘCIEM BYŁ”. Jak skończyli liderzy tych rozruchów? Mateusz Kijowski skazany. Jest wyrok w sprawie faktur byłego lidera KOD . Gdzie jest R. Petru? Gdzie zapodział się R. Kalisz? Jak skończyli zadymiarze?

Jak słusznie zauważył Tusk : wszędzie jest jakiś Trump”.

Udało nam się wejść na teren sejmu, na parking, tam dostaliśmy mały wp…dol od straży, ale to rozgrzewka przed piątkiem. Barierki wy…dalać, sejm jest nasz” – Lempart. A może to Trump wzorował się na Lempart ?

To, co widzieliśmy w Waszyngtonie dwa dni temu, to widzieliśmy podobne sceny na ulicach polskich miast, a w grudniu 2016 roku w polskim Sejmie, ale to było w wykonaniu opozycji, szczególnie polityków Platformy Obywatelskiej– szef MON

Kiedy dziś nazywają szturm na Kapitol, czyli na parlament Stanów Zjednoczonych, atakiem na demokrację, to przypomnę, że w grudniu 2016 roku to oni atakowali polski Sejm, blokowali mównicę, to oni robili właśnie podobne działania” – ocenił Błaszczak.

PROROCTWO…

A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela” (Mt 2,16). Zatem Betlejem nie jest już najmniejsze (najbardziej liche). Dzięki Bożym narodzinom staje się ważnym punktem na mapie dziejów świata. W Betlejem, mieście urodzin Jezusa – Króla Pokoju, Słowo Boże wciąż czeka na spełnienie…

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».

Słowa Jezusa, zapisane przez św.s. Faustynę w „Dzienniczku”, brzmiały: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje”.

Ileż to razy słyszałam – a bo to może z Polski wyjść coś dobrego? Tu, gdzie mieszkam, na porządku dziennym było wychwalanie pod niebiosa wszystkiego, co niemieckiego, a szydzono i naśmiewano się ze wszystkiego co polskie. Nawet ci, którzy za czasów PRL-u korzystali z przywilejów przynależności do ZSMP czy PZPR; mimo że czerpali ogromne korzyści z barw i praw partyjnych, kpili sobie z kraju, który poprzez swe rozpasanie doprowadzali do ruiny. A potem spieprzyli do tych Ryktyk {RICHTIG} Fajnych Niymiec [RFN].

Niedawno Ania [w komentarzach poniżej] zachwalała doskonałą organizację w Niemczech, a narzekała na rządy w Polsce; bo jak to możliwe, aby nie było zakazu wstępu na Cmentarz na Powązkach, gdy inne cmentarze zamknięte? Ano możliwe, gdyż cmentarzami nie zarządza rząd lecz ich właściciel. Podobnie było ze szkołami, gdzie to dyrektorzy decydowali o sposobie nauki; stacjonarne zajęcia czy zdalne. Rząd nie narzuca; rząd proponuje. Rzekomo winą rządów PiS-u jest, że mamy pandemiczny „bajzel”. A może to WINA obywateli, że są niezdyscyplinowani i mają we krwi „liberum veto„? Jakże by inaczej – ewidentna wina PiS-u; „a bo to może co dobrego wyjść z PiS-u?

Jeszcze nie tak dawno przez 8 lat rządziła w Polsce PO+PSL. I co wówczas o Polsce mówili jej możnowładcy? Bartłomiej Sienkiewicz ; „państwo polskie istnieje tylko teoretycznie„. Nagrania [taśmy] rozmów Belki, Sienkiewicza, Nowaka [nb. Sprawa Sławomira Nowaka. Kolejne osoby zatrzymane przez CBA> Sławomir N. usłyszy nowe zarzuty. To efekt dzisiejszych zatrzymań>jednym z zatrzymanych jest Paweł G., syn ministra skarbu państwa w rządzie PO-PSL.] Podczas rozmowy pada wiele bulwersujących słów. Szef MSW mówi m.in. że „państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje„, funkcjonariusze BOR „mają syndrom sztokholmski”, Polskie Inwestycje Rozwojowe – flagowy projekt rządu Tuska – określa mianem „chuj, dupa i kamieni kupa”, twierdzi też, że Polacy „mają w dupie orliki i autostrady”. Belka natomiast wspomina, że kilka miesięcy przed wybuchem afery z Amber Gold ostrzegał o tej sprawie premiera Donalda Tuska. WÓWCZAS NIE BYŁO PANDEMII ! A bo to co dobrego może wyjść z KO?

A co dobrego dla Polski wyszło z LEWICY? Doświadczaliśmy tego przez wiele lat za czasów komuny. Jeszcze po dziś dzień odbija się nam czkawką ta komunistyczna niesprawiedliwość; owe CWANIACTWO ELIT., które wywołało aferę szczepionkową, a która jest ostrzeżeniem dla nas wszystkich.

Oto niewielka lewicowo-liberalna grupa studentów medycyny, nie bacząc na piski i krzyki TVN i gazety Michnika, uderzyła w stary w establishment liberalno-lewicowy z mocą, o której cała medialna prawica może tylko pomarzyć.

Niemcy: twardy lockdown może potrwać do Wielkanocy

Co okolica ( land) to zarządzenia mogą być inne. I co ??? Tam nie rządzi PiS. Rząd Niemiec nie narusza swobód obywatelskich i wolności swym rodakom? Tam nie ma strajków; nie ma spacerów ulicznych; nie ma równych i równiejszych; nie ma ekstra przywilejów dla celebrytów; nie ma „świętych krów”.

Ścisła kwarantanna na południu Słowacji

W związku pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Nitrze i okolicznym regionie południa Słowacji rząd zdecydował w środę o zaostrzeniu zakazu wychodzenia z domów w tym powiecie. Na wyjście do pracy, na spacer lub z dziećmi do szkoły od poniedziałku będą potrzebne negatywne testy na SARS-CoV-2.

Tylko Polakom ciężko dogodzić. Każdy rząd jest „be” i to także dla niektórych katolików. W rachunku przed przystąpieniem do konfesjonału jest takie pytanie; czy prawowitym władzom okazywałem posłuszeństwo i należny im szacunek?” Prawowite władze czyli jakie? czy nie wybrane w wyborach powszechnych?

No więc jak to będzie z proroctwem? wyjdzie z Polski iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Chrystusa, czy może wyjdzie z tych Ryktyk {RICHTIG} Fajnych Niymiec?

A może ta ISKRA już wyszła z Polski w słowach zapisanych przez św.s.Faustynę [podejrzewanej przez niektórych ateistów za chorą psychicznie, O! gdyby to prorokował ateista na pewno byłoby prawdą] i ostateczne przyjście Chrystusa bliskie??? może…

P.S do napisania tej notki zainspirowała mnie dyskusja pomiędzy Zbyszkiem a Leszkiem; to im dziękuję za podsunięcie tematu 🙂

Objawienie Pańskie

6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to, obok Wielkanocy, najstarsze święto chrześcijańskie. W II w. w ten dzień wspominano Chrzest Pański, w IV w. w Tracji i Egipcie świętowano Epifanię, czyli wydarzenia z życia Jezusa, takie jak narodzenie, chrzest w Jordanie, pokłon Mędrców, cud w Kanie. W V w. Objawienie Pańskie stało się świętem ogólnokościelnym.

W Polsce 6 stycznia zwany jest świętem Trzech Króli. Ewangelia nie nazywa jednak przybyłych ze Wschodu wędrowców królami, lecz Mędrcami, oraz nie podaje ich liczby. Można się tylko domyślać, że było ich trzech, skoro przynieśli trzy dary.

Nazwa „Objawienie Pańskie” tłumaczy sens tej uroczystości. Jezus Chrystus objawia się światu, to znaczy, że przyszedł na ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga narodu, ale dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyć.

Pójdźmy i my złożyć dary Jezusowi: złoto naszego życia, kadzidło naszych modlitw i mirrę naszego cierpienia. Pójdźmy tam, gdzie Jezus rodzi się każdego dnia, na ołtarzach naszych Kościołów. Prośmy o błogosławieństwo dla rodzin.

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. Z całego opisu Ewangelii wynika, że gwiazda betlejemska była cudowną gwiazdą. Ona bowiem zawiodła Magów aż do Jerozolimy, potem do Betlejem. Stanęła też nad miejscem, w którym mieszkała Święta Rodzina. Św. Mateusz nie tłumaczy nam, czy tę gwiazdę widzieli także inni ludzie.

O gwiazdo betlejemska,
zaświeć na niebie mym.
Tak szukam Cię wśród nocy,
tęsknię za światłem Twym.
Zaprowadź do stajenki,
Leży tam Boży Syn,
Bóg – Człowiek z Panny świętej,
dany na okup win.

………………………………………………

Ja nie wiem; o mój Panie,
któryś miał w żłobie tron,
Czy dusza moja biedna
milsza Ci jest, niż on.
Ulituj się nade mną, błagać Cię
kornie śmiem,
Gdyś stajnią nie pogardził,
nie gardź i sercem mym.

ZNAK KRZYŻA…

Jak nie afera to…atak. Atak na znak krzyża. Tak wygląda nasze polskie piekiełko.

Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie…”[ Mateusza 10:32-42 ].

Dawid Kubacki, skoki i znak krzyża.

Salonowemu pisarzowi przeszkadza wiara zawodnika, więc z niej kpi

Wojciech Kuczok zaatakował pobożność polskich skoczków. Dziennikarzowi Gazety Wyborczej nie spodobało się, że nasi zawodnicy czynią przed skokiem znak krzyża. Polskim skoczkom i ludziom związanym z tą dyscypliną sportu w naszym kraju, nie mieści się to w głowie.

„”Dalibóg, w żadną pracę z psychologiem nie uwierzę, dopóki to nerwowe »Wymię ojca…« będzie poprzedzało każdy dojazd do progu. Wygląda na to, że w przypadku skoczka z Nowego Targu wiara w Boga jest silniejsza od wiary w siebie” – napisał Kuczok dalej w swoim felietonie.

Owo » wymię ojca…” może zwisać każdemu ateiście; który tak wyraża się o znaku krzyża; a gdzie? niech sobie sam sprawdzi; ja tam zaglądać nie będę, gdzie zwisa jego, po ojcu odziedziczone ”wymię”. . .

Redaktor zarzucił skoczkowi, że jest zbyt pobożny, a wykonywany przez niego znak krzyża przed skokiem obraża jego uczucia ateistyczne.
Mimo afery i ataku redaktorka – Kuczoka na skoczka narciarskiegoDawid Kubacki nie przestaje się żegnać przed skokiem.

KOSMICZNY SKOK DAWIDA KUBACKIEGO

I co? Ma Kubacki wyniki??? Został wywyższony nad Kuczoka, bo o Kubackim słyszy cały świat, zaś o Kuczoku co najwyżej pamiętać będą tacy jak on – z obrażonymi uczuciami ateistycznymi.

Wojciech Kuczok zaatakował pobożność polskich skoczków. Doczekał się odpowiedzi

https://sport.onet.pl/zimowe/skoki-narciarskie/wojciech-kuczok-zaatakowal-poboznosc-polskich-skoczkow-doczekal-sie-odpowiedzi/be454t8

Kamil Stoch dziękuje Bogu

Kamil Stoch jest znany nie tylko z sukcesów na skoczniach świata. Oprócz tego jest on bardzo religijnym człowiekiem. Co więcej, Kamil uważa, że bez pomocy z “góry”, nigdy nie osiągnąłby tak wiele.

Rodzi się pytanie; ile trzeba mieć w sobie jadu, aby sączyć nienawiść do Krzyża? Pisać Bóg z małej litery, określając Go mianem „drętwego”… ile w tym pogardy dla Boga, dla nas, dla ludzi wiary…Czy przeszkadza mu tylko znak krzyża czy wkurza się też na muzułmańskich zawodników, którzy modlą się przed 1-wszym gwizdkiem. Czy też trafia go szlag, kiedy niektórzy nie mogą grać ze względu na Ramadan?

Najważniejszy znak świata

Krzyż to ważny symbol nie tylko w wymiarze czysto religijnym. Jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie chodzi o coś wartościowego, cennego czy wzniosłego. Symbol krzyża widnieje na wielu flagach państwowych, odznaczeniach, stopniach wojskowych czy logach organizacji. A widzieliście ociekający bogactwem hotel Burj al Arab w Dubaju od strony oceanu? Zobaczcie. Ktoś im tam niezły numer wywinął. Krzyż jest powszechnie używanym symbolem. I powszechnie nadużywanym. Podpięli się pod niego niaziści, sataniści, newage-owcy, celebryci i kto tam jeszcze. Tak jakby podświadomie wyczuwano, że jest w tym znaku coś szczególnego. Coś co wyróżnia go od wszystkich innych. Bo jest. Dla nas ważne jest to, że możemy z wiarą i świadomością korzystać z niego bez ograniczeń. Z jego błogosławieństwa i symboliki. Nie będzie żadnym nadużyciem jeśli będziemy go stosować przed każdym mniej i bardziej ważnym wydarzeniem. Nie ma takiej rzeczywistości w naszym życiu, do której zapraszanie Boga nie miałoby sensu. A tym jest właśnie znak krzyża świętego – zaproszeniem Boga do naszego życia. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

„Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.” [Gal 6,14 BT].

A Ty z czego się chlubisz???

P.S. Adam zaproponował mi, abym napisała notkę n/t TRZECH KRÓLI, by odpuścić temat celebrytów zaszczepionych poza kolejką. Adamie > mówisz i masz;